Hatályos: 2018. május 25.

Összefoglaltuk a Coachingcentrum adatkezelési elveit és gyakorlatát egy rövid tájékoztatóban. Ez nem helyettesíti a jogszabályoknak megfelelő részletes Adatkezelési Tájékoztatónkat, amit lentebb találsz, csak főbb tájékozódási pontokat ad a jobb áttekinthetőség érdekében.

Ki az adatkezelő?

Coachingcentrum Kft.
Székhely: 1114 Budapest, Fadrusz u. 6. I. em. 6.
E-mail: office@coachingcentrum.hu
Honlap: https://www.coachingcentrum.hu/

Hogyan kezeljük adataidat?

A Coachingcentrum elkötelezett ügyfelei adatainak védelme mellett, hiszen munkánk alapvető feltétele, hogy a személyes információkat teljes titoktartással kezeljük a coach etikai kódex iránymutatása szerint. Adataidat az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a részletes Adatkezelési tájékoztatónknak megfelelően kezeljük.

Olyan coach-közösséget építünk, aminek létrejötte a valódi kapcsolatokon alapszik (végzett hallgatóink, programjainkon résztvevők), így levelezőlistáinkra, közösségi felületeinken működő csoportjainkba csak azok kerülnek fel, akik minket választottak. Nem vásárolunk és nem adunk tovább személyes adatokat tartalmazó listákat.

Felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézményként a Felnőttképzési törvény előírásainak meg kell felelnünk, ezért az engedélyszámmal rendelkező képzéseink esetén az előírt adatokat kérjük hallgatóinktól.

Egyéb események, programok szervezésekor a kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlen adatokat, elérhetőségeket kérjük. Adataidat arra a célra használjuk, amire megadtad őket, soha nem adjuk el másnak.

Működtetünk weboldalt, mérjük a használatát, célzott on-line marketing kampányokat is folytatunk.

Ha kéred, kiadjuk vagy töröljük adataidat.

A Coachingcentrum coachképzés hallgatóinak adatkezelése:

Ha a hallgatónk vagy végzett hallgatónk vagy, személyes adataidat a beiratkozáshoz kérjük. Ezekkel az adatokkal és a tanulmányaiddal, vizsgáddal kapcsolatos adatokkal tudjuk biztosítani, hogy a további coach-minősítésedhez, portfóliódhoz szükséges igazolásokat ki tudjuk állítani.

Az adatokat magas biztonságú ügyfélkezelési rendszerben tároljuk, használjuk a számlázási folyamatokhoz, ami elektronikus számlázási rendszerben zajlik.

A Coachingcentrum egyéni coachingügyfeleinek adatkezelése:

Ügyfélkezelési rendszerünkben kizárólag a kapcsolattartáshoz szükséges adataidat (név, e-mail, telefonszám) tároljuk.

A Coachingcentrum szolgáltatásai iránt érdeklődők adatkezelése:

Ha jelentkezel valamilyen eseményünkre és megadod az adataidat, csak arra a célra használjuk, amire megadtad őket. Elérhetőségeidet kapcsolattartáshoz használjuk.

Pl: Jelentkezel díjmentes coaching-beszélgetésre. Mi a következőket tesszük: időpontegyeztetés miatt felhívunk, majd a megbeszélt dátum előtt emlékeztető e-mailt küldünk. Ha lezajlott a beszélgetés, töröljük az adataidat, kivéve, ha hozzájárulsz, hogy tájékoztassunk a következő lehetőségről.

Hírlevél:

E-mailcímed megadásával feliratkozhatsz hírlevelünkre. E-mailben küldünk tájékoztatást díjmentes programjainkról, új képzéseinkről, szakmai újdonságokról. Minden e-mail tartalmaz leiratkozó linket, hogy bármikor leiratkozhass.

Adatkezelési tájékoztató:

A Coachingcentrum Kft. a coachingcentrum.hu weboldalon (továbbiakban Honlap) honlapot üzemeltet, melynek során a Honlapra látogatók (továbbiakban Felhasználó) adatait kezeli. A Coachingcentrum Kft. ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt adatokról, az adatkezeléssel kapcsolatos elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. Kérjük, figyelmesen olvasd végig az Adatkezelési tájékoztatót.

Adatkezelő adatai:

Coachingcentrum Kft.
Székhely: 1114 Budapest, Fadrusz u. 6. 1. em. 4.
Levelezési cím: 1114 Budapest, Fadrusz u. 6. 1. em. 4.
E-mail: office@coachingcentrum.hu
Honlap: https://www.coachingcentrum.hu/

Az adatkezelésekre

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján
Az adatkezeléshez való hozzájárulást Felhasználó kétféleképpen adja meg:

az űrlapok kitöltésével, regisztrációval, a Honlap szolgáltatásainak igénybe vétele során kifejezetten rendelkezésre bocsát adatokat (I. fejezet)
a Honlap használata, a Honlapra látogatás során ad meg technikai adatokat (II. fejezet)
I. Hogyan kezeljük a Felhasználó által kifejezetten megadott adatokat?
I.1. Képzésekre jelentkezés során kért adatok

 • Név
 • Lakcím
 • Számlázási név
 • Számlázási cím
 • E-mailcím
 • Telefonszám

I.2. Díjmentes coachingbeszélgetésre, betekintő estre és egyéb díjmenetes eseményekre, SOS Coachingbeszélgetésre jelentkezés során kért adatok:

 • Név
 • E-mailcím
 • Telefonszám

I.3. „Kapcsolat” menüpont alatt megadott adatok (a Kapcsolat funkció használatával veheti fel a Felhasználó a Coachingcentrummal a kapcsolatot):

 • Név
 • E-mail
 • Telefonszám

I.4. Hírlevélre feliratkozás során megadott adatok

 • Név
 • E-mailcím

A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Honlapon, az Adatkezelő nem ellenőrzi a megadott személyes adatok valódiságát, azokért kizárólag az azt megadó Felhasználó felel.E-mailcíme megadásakor a Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást a megadott e-mailcímről.

I.5. Az adatkezelés célja:

A Felhasználónak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása
Kapcsolattartás a Felhasználó tájékoztatása, felmerülő problémák elhárítása és a szolgáltatások teljesülése érdekében,
A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítás, a képzésekre és egyéb szolgáltatásokra jelentkezések nyilvántartása és a szolgáltatások teljesítése,
Szerződések előkészítése és létrejötte, számlázás megvalósítása,
Információnyújtás, válaszadás a Felhasználó megkeresésére, kérdésére (1.3. pont)
Elektronikus hírlevelek küldése, amelyek a Coachingcentrum szolgáltatásairól, programjairól, nyújtanak tájékoztatást, egyéb szakmai anyagokat tartalmaznak és amelyek küldéséhez a Felhasználók hozzájárultak.

I.6. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés céljának fennállása, a Felhasználóval való jogviszony fennállásának időtartama (1.1; 1.2; 1.3;), ezt követően az adatok törlésre kerülnek.
Amíg a Felhasználó nem vonja vissza hozzájárulásukat (1.4.)

I.7. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

I.7.1. Jogos üzleti érdeken alapuló jogalap:

Ha a Felhasználó kitölt az egy adott képzésre egy jelentkezési lapot, és ott megadja adatait, jelzi érdeklődését az adott képzésre, jelentkezését szerződés előkészítésnek tekintjük. Személyes adatait a szerződés előkészítése céljából kezeljük, mindaddig, amíg nem kéri, hogy szakítsuk meg a folyamatot.

I.7.2. Szerződésen alapuló jogalap: Ha szerződésben állunk a Felhasználóval, mert pl. valamelyik képzésünk résztvevője, akkor az adatkezelés jogalapja szerződésen alapuló jogalap lesz. Amikor a szerződés teljesül vagy megszűnik, az adatkezelés jogalapja megváltozik, és a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok alapján kezeljük.

I.7.3. Jogszabály alapján:

Szerződés megszűnését, vagy teljesítését követően is kötelesek vagyunk kezelni az adatokat, amelyek a számlázáshoz szükségesek. A Felnőttképzési Törvény alá tartozó képzéseink esetében pedig a törvény (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 21. § (1) bekezdés szerinti statisztikai kötelezettség) által előírt ideig kezeljük adatokat.

I.8. Az adatokat megismerők köre:

Az adatokat az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozók ismerik meg. Azokban az esetekben, amikor jogszabály erről nem rendelkezik, harmadik félnek csak a Felhasználók kifejezett hozzájárulásával adunk meg olyan adatokat, amelyek alkalmasak a Felhasználók azonosítására.

I.9. Adatfeldolgozók megnevezése:

 • Könyvelés
 • Tárhelyszolgáltatás

I.10. A Felhasználók jogai
I.10.1. Tájékoztatás joga

A Felhasználó tájékoztatást kérhet a kezelt adatairól. A tájékoztatáskérés kiterjedhet kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatokat.
Tájékoztatás e-mailen valamint postai úton a levelezési címünkre küldött levélben kérhető a személyazonosság igazolásával és levelezési cím megadásával. A tájékoztatási kérelemre az adatkezelő legkésőbb 30 napon belül válaszol írásban.

I.10.2. Helyesbítés joga

A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, módosítását.
Helyesbítés e-mailen valamint postai úton a levelezési címünkre küldött levélben kérhető a személyazonosság igazolásával és levelezési cím megadásával. Az Adatkezelő haladéktalanul elvégzi a helyesbítést, és ennek tényéről tájékoztatja a Felhasználót írásban.

I.10.3. Törlés vagy korlátozás joga

A Felhasználó kérheti adatai részleges vagy teljes törlését valamint korlátozását az e-mailen valamint postai úton a levelezési címünkre küldött levélben a személyazonosság igazolásával és levelezési cím megadásával. Az adatkezelő a kérelem beérkezése után elvégzi a kért adatok törlését és erről tájékoztatja a Felhasználót.
Az Adatkezelő törlés helyett korlátozhatja az adatok felhasználását, ha a Felhasználó kéri. Korlátozásra kerülhet sor akkor, ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok helyességét vagy az adatkezelés megalapozottságát, vagy bár az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli adatai kezelését egyéb okokból. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta vagy megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az értintett jogos indokaival szemben.
A Felhasználó bármikor kérheti, hogy az adatkezelő ne küldjön a számára hírlevelet. A hírlevélről a Felhasználó a hírlevél alján található leiratkozó link segítségével iratkozhat le, vagy kérheti e-mailben valamint az Adatkezelő levelezési címére küldött levélben. Az adatkezelő törli a hírlevél adatbázisból a Felhasználót. Ha a hozzájárulás visszavonása kifejezetten csak a hírlevél küldést érinti, az egyéb szolgáltatások nyújtása érdekében az Adatkezelő jogosult a Felhasználó adatait továbbra is kezelni.

I.10.4 Tiltakozás joga

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai felhasználása ellen, ha

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor

Az Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja, ha a tiltakozást megalapozottnak találja, az adatkezelést megszünteti és a személyes adatok használatát korlátozza, a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

I.10.5. A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
E-mail: office@coachingcentrum.hu
Levelezési cím: 1114 Budapest, Fadrusz u. 6. 1. em. 4.

 

II. Hogyan kezeljük Honlap használata, a Honlapra látogatás során megadott technikai adatokat?

II.1. A kezelt adatok köre:

A Honlap látogatása, használata során a Felhasználó által kifejezetten megadott, az I. fejezetben leírtak szerint kezelt adatokon túl az Adatatkezelő nem gyűjt személyes adatokat, ami alapján a felhasználó személyazonossága beazonosítható lenne.
Honlapra való belépéssel, a honlap menüjének használatával, kilépéskor automatikusan generált adatok jönnek létre és ezeket a rendszer automatikusan gyűjti. Ezeket az adatokat személyes adatokkal nem kapcsolja össze az Adatkezelő. Ezekhez az adatokhoz az Adatkezelő és a külső szolgáltatók férnek hozzá.
Az Adatkezelő a honlap látogatottságának méréséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetéseinek eredményességéhez külső szolgáltató által biztosított programokat használ (Google Analytics, Google AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing)
A Honlapra tett látogatással a Felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a fent nevezett külső szolgáltatók által biztosított programjain keresztül cookie-kat használjon, amelyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak.

I.2. Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a gyűjtött adatokat arra használja, hogy a Honlapot megfelelően működtesse, az esetleges visszaéléséket megelőzze, monitorozza a Honlap forgalmát, fejlesztési és statisztikai céllal.
Az Adatkezelő a Google Analytics programot statisztikák létrehozására használja (a Honlap látogatóinak száma, a Honlapon töltött idő hossza, egyéb látogatottsági adatok). A Google AdWords Konverziókövetést a hirdetések hatékonyságának mérésére használja az Adatkezelő. Facebook Remarketing használata eredményeként a Honlap meglátogatása után külső szolgáltató (Facebook) hirdetéseket helyezhet el különböző weboldalakon. A remarketing azt jelenti, hogy külső szolgáltatók cookie-k segítségével tárolják a Felhasználónak a Honlapon tett látogatásait, így ezek alapján személyre szabott hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználónak. A külső szolgáltatók adatkezelésével kapcsolatban az általuk meghatározott adatvédelmi irányelvek a meghatározók.

I.2.1. Cookie beállítások kezelése:

A Felhasználó saját böngészőjében módosíthat a cookie-k beállításain, vagy le is tilthatja azokat. A böngésző eszköztárától függően a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban található meg ez a lehetőség.
A Felhasználó letilthatja a Google cookie-használatát a személyes fiókjához kapcsolódó Hirdetésbeállítások alatt. További információk a Google Adatvédelem oldalon.

III. Adatbiztonság

III.1. Az Adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli és minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítja azok védelmét:

Megteszi a szükséges technikai lépéseket, hogy az adatok védettek legyenek.
Kialakítja és ellenőrzi azokat a folyamatokat és szabályokat, amelyek biztosítják, az adatok védelmét.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést. Az kezelt adatokat az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók ismerhetik meg, az adatkezelő nem adja át az adatokat olyan harmadik félnek, amelyik nem rendelkezik az adatok megismeréséhez szükséges jogosultsággal.
Az adatkezelő nem gyűjt különleges személyes adatot. Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.
Az adatkezelő nem gyűjt 16 év alatti személyekről személyes adatot, a Honlapon található űrlapok kitöltésére 16 év alatti személy nem jogosult.
Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általunk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, és ennek következményei miatt az Adatkezelőket nem terheli felelősség.

IV. A Felhasználók jogérvényesítési lehetőségei

Ha bármilyen észrevétele, kérése van a Coachingcentrum Kft. adatkezelésével kapcsolatban, kérjük, írja meg az office@coachingcentrum.hu e-mailcímre vagy 1114 Budapest, Fadrusz u. 6. 1. em. 4. levelezési címre.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítésre két eljárás kezdeményezésére van lehetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: https://naih.hu/ telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
Bírósági eljárás keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

V. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

A Tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális Tájékoztatóról a Felhasználó a coachingcentrum.hu Adatkezelési tájékoztató pontja alatt tájékozódhat folyamatosan.