Önismeret és kommunikáció tréning
E-001620/2017/D003

Pályázatokból megvalósítható engedélyezett képzések

KÉPZÉSI PROGRAM MEGNEVEZÉSE: ÖNISMERET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLY SZÁMA: E001620/2017/D003

A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK

  • önismeret
  • személyes erőforrások mozgósítására való képesség
  • érzelmi tudatosság
  • empátia
  • együttműködő kommunikáció
  • aktív hallgatás képessége
  • konstruktív visszajelzés és visszacsatolás
  • önreflexiós képességek

MILYEN FORMÁBAN VALÓSÍTJUK MEG?

A képzés óraszáma: 53 óra

  • 5 alkalommal 1,5 tréningnap
  • 7 tréningnap

TÉMAKÖRÖK:

Az alábbiakban kiemeltük a tréning legfontosabb tanulási pontjait:

Önismeret, mint személyes erőforrás
Önismereti gyakorlatok, saját pozitív erőforrások feltárása és használata az eredményes működés és a helyes önértékelés érdekében. Empátia fejlesztése, saját és mások motivációinak beazonosítás.

Célravezető kommunikáció és értő figyelem, együttműködő kommunikáció
Az értő hallgatás kommunikációs modellje, a hallgatás szintjei és a megértés gátjai. A kapcsolódást szolgáló kommunikáció ezközei, a jelenlét és visszacsatolás a személyközi kommunikációs helyzetekben. Közléssorompók és azok feloldása, előrevivő kérdések használata és kommunikációs eszköztár kialakítása, együttműködő kommunikáció elmélete és gyakorlata.

Érzelmi intelligencia –személyes kompetenciák
Alapérzelmek: keletkezésük, szerepük, beazonosításuk. Érzelmi intelligencia-modellek, az érzelmi intelligenciához kapcsolódó személyes kompetenciák (éntudatosság, önmenedzselés és motiváció).

Önreflexió fejlesztése
Viselkedés és a kommunikáció: az egyes stílusok kapcsolatának bemutatása. Az egyes típusok kapcsolati és motivációs valamint kommunikációs igényeinek megismerése. Saját kommunikációs és viselkedési stílus beazonosítása tesztek segítségével. Az egyes (akár ellentétes) típusokhoz való kapcsolódáshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, kommunikációs stratégiák kialakítása.

A képzés időtartama: 

2023. hónap xx. – 2023. hónap xx. (x képzési alkalom / nap)

ÁR ÉS JELENTKEZÉS:

Early bird jelentkezés 2023. hónap xx-ig xx.000 Ft + ÁFA áron, ezt követően xx.000 Ft + ÁFA, magánszemélyeknek áfamentes. 

A Coachingcentrum alumni számára a képzési díjból 10% kedvezményt biztosítunk, részletfizetésre van lehetőség.

Információ

A képzéssel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén kérjük írjon a sveda.dora@coachingcentrum.hu-ra vagy hívja Dr. Tóth Krisztina képzési vezetőt a 06-30-9512909-es telefonszámon.

REgisztráció

Ennek helyére másold be a minicrm kódját.